Website offline

Op dit moment vindt doorontwikkeling plaats van het RegioKompas.
De website zal hier op worden aangepast.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met

Wilma Hartman
E-mail: w.hartman@vivium.nl
Telefoon: 06 570 798 18